III Congreso Catalán de Filosofía: “Passat i present” – Palma de Mallorca, 21-23 enero 2015

IllesBalears_logo_con17679III Congreso Catalán de Filosofía: “Passat i present”
21-23 enero 2015
Palma (Mallorca)
Plazo recepción comunicaciones: 15 septiembre 2014
Organiza:
Associació Filosòfica de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears

Más información

En l’organització hi participen de manera conjunta la Societat de Filosofia del País Valencià, la Societat Catalana de Filosofia (IEC) i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears. Comptam a més amb la col•laboració del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries i el Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Les societats de Filosofia del País Valencià, Catalunya i Illes Balears tenen uns objectius comuns, com són: impulsar la presència pública de la reflexió filosòfica, incrementar la recerca en filosofia i fomentar especialment els estudis sobre l’obra dels pensadors, filòsofs i intel•lectuals balears, valencians i catalans. En aquest cas concret celebram l’Any Ramon Llull dedicant a l’escriptor mallorquí la Secció III. Ramon Llull i el lul•lisme. A la Secció IV es proposa la recerca sobre la poesia i escrits en prosa de Bartomeu Fiol, poeta. Així lligam Passat i Present. Volem contribuir a la realització i a la difusió de la filosofia i, d ‘ una manera destacada, de la filosofia produïda en llengua catalana. Un dels objectius del III Congrés és la defensa de la filosofia davant les diverses administracions (Ministeri d’Educació i Conselleries d’Educació de les Comunitats Autònomes). Volem promoure la formació filosòfica i l’actualització dels estudis filosòfics en l’ensenyament primari, secundari i universitari i defensar l’interès i la funció de la filosofia en tots els camps de la cultura i en especial en l’àmbit educatiu i li dedicam la Secció II. Didàctica de la filosofia.

Els àmbits de treball seran:

Secció I. La història de la filosofia i la filosofia de l’educació, la lògica i la filosofia del llenguatge, la filosofia de la ciència i la teoria del coneixement, l’antropologia filosòfica i l’ontologia, l’estètica i la teoria de les arts, l’ètica, la filosofia política i la filosofia del dret.

Secció II. Didàctica de la filosofia.

Secció III. Ramon Llull i el lul•lisme.

Secció IV. Bartomeu Fiol, poeta.

Síguenos en

Comments are closed.